top of page
Magnified Grass

PRIVACY

PRIVACYVERKLARING NORMECO B.V.

Hier vind je de privacy verklaring van Normeco. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Normeco.

Normeco levert gebruikersvriendelijke voegoplossingen, voor een langdurig onderhoudsvrije bestrating. Met een assortiment gunstig geprijsde kwaliteitsproducten is Normeco de juiste partner. Gegarandeerd en bewezen succesvol… al meer dan 20 jaar. 

 

00 Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Jack Weijers Normeco BV

 

Inhoud

  1. Normeco BV

  2. Doel gegevens

  3. Ontvangers

  4. Opslag periode

  5. Beveiliging

  6. Jouw rechten

  7. Plichten

 

01. Normeco BV

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Normeco. Normeco levert gebruikersvriendelijke voegoplossingen waarmee je onkruid kunt voorkomen.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Normeco verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Normeco, neem dan gerust contact op!

info@normeco.nl | 06 45605629

Buitenheide 2a | 5556 XC | Valkenswaard

Btw. Nr. NL 8543.52.703.B01 | KVK Nr. 61464767

Normeco BV is een besloten vennootschap, welke wordt gedreven door Jack Weijers.

 

02. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Normeco. Deze worden hieronder toegelicht.

a. Het versturen van nieuwsbrieven

Normeco stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je naam, adres en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Normeco. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

b. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Normeco via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en informatieaanvraag.

c. Analytics

De website van Normeco verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

 

03. Ontvangers

De gegevens die Normeco ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

a. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

b. HedoPro

De e-mail van Normeco wordt gehost bij HedoPro. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van HedoPro.

c. Wix

De website en back-ups van de website worden gehost bij Wix. Gegevens die jij achterlaat op de website van Normeco zijn op de servers van Wix opgeslagen.

 

04. Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Normeco, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

a. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres wordt opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@normeco.nl.

b. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Normeco via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, adres, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

c. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, adres, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

05. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Normeco of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Normeco privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

 

06. Jouw rechten

a. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Normeco vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Normeco. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

b. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Normeco. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

c. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Normeco opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Normeco al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

d. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Normeco vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

e. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Normeco niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

f. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Normeco jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@normeco.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

07. Plichten

Normeco verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Normeco via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Normeco de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Normeco met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Normeco behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Normeco dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Normeco te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen?

Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Normeco

Buitenheide 2a

556 XC Valkenswaard

info@normeco.nl

bottom of page